Thuý nail’s

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: thoải mái, sách sẽ. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: thân thiện, nhiệt tình, chu đáo.

0129 566 1234
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: