Nyla Nails

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: lịch sự, sạch sẽ. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: chuyên nghiệp, nhiệt tình, vui vẻ.

092 592 43 92
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: