Newstar nails & beauty

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: sạch sẽ, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: Chuyên Nghiệp - Nhiệt Tình - Vui Vẻ.

0933 03 47 48
9:00 sáng - 9:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: