New York Nail

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Bạn sẻ được tận hưởng đầy đủ các dịch vụ, các sản phẩm nhập trực tiếp từ Mỹ. Kể cả người thợ cũng đã sống và làm nail 10 năm tại Mỹ. Đến để cảm nhận sự khác biệt.

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: