Nails Kelly Linh

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: gần gũi, tiền nghi. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: chu đáo, nhiệt tình, tận tâm.

091 273 87 12
9:00 sáng - 6:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: