Nail & Nối Mi Thiên Hương

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: đẹp, gần gũi. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình.

097 199 68 25
8:00 sáng - 9:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: