Nail house 214 phố huế

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: nhỏ, gọn, sạch sẽ. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: chu đáo, thân thiện, tay nghề giỏi.

091 292 58 25
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: