My nails

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian:rộng rãi, tiện nghi. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

0166 338 7571
9:00 sáng - 5:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: