Mỹ Kim Nail

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: thoải mái, sạch sẽ. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: chuyên nghiệp, khéo léo, cận thận, vui vẻ.

0166 595 5896
9:00 sáng - 10:30 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: