Minh Nga tóc & nail

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: rộng rãi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng, làm tóc. Phong cách phục vụ: Chu đáo, vui vẻ, khéo léo.

0165 612 5775
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: