Linh Chi Nails

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: sạch sẽ, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: khéo léo, cận thận.

0125 743 2421
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: