Lan Nails

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Lan Nails chuyên sử dụng các màu sơn ngoại nhập - màu sắc phong phú , luôn đảm bảo chất lượng . Đặc biệt với 2 màu Sơn nổi tiếng là CHANEL & DIOR

0163 299 2929
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: