La.2 Nails

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: đẹp, hiện đại. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng nghệ thuật, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp.

0127 673 9167
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: