Jinn Mi Nail

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng, nối mi. Phong cách phục vụ: vui vẻ, chu đáo, cận thận.

098 357 38 38
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: