Ivy Nhi Nail&Spa

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Đến với Ivy Nhi Nail&Spa không đơn thuần chỉ là cắt da, sơn nữa mà khách hàng sẽ được chăm sóc thư giãn thoải mái theo công nghệ của Mỹ.

090 858 00 50
9:00 sáng - 9:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: