Hồng Phạm Nail

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: nhỏ, xinh. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhiệt tình, vui vẻ.

0167 658 7571
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: