Giang Nail

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: gần gũi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: chu đáo, khéo léo, nhiệt tình.

094 838 21 98
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: