Fany nail_Beauty salon

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: thoải mái, sạch sẽ. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ:vui vẻ, nhiệt tình, cận thận.

090 251 79 79
9:00 sáng - 7:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: