Chi Vee NAIL

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: gần gũi, sạch, đẹp. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: dễ thương, thân thiện, chu đáo, nhiệt tình.

093 674 07 04
8:30 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: