Beauty & care Minh Đan

  • 1 người đặt chỗ
  • 1 bình chọn

Không gian: gần gũi, sạch, đẹp. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: dễ thương, thân thiện, chu đáo, nhiệt tình.

098 815 25 07
9:00 sáng - 8:00 chiều

Chat Đặt Chỗ


  • Điểm bình chọn: