Kim Nail

Số 40, Đường Nguyễn Văn Thiết,P4, Quận TP - Vĩnh Long

Xem thêm

Kim Nail


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm


Quay lại Xem Chi tiết 1

Baby Nails

59,đường 2-9,phường 1, Quận TP - Vĩnh Long

Xem thêm

Baby Nails


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm


Quay lại Xem Chi tiết 1

Tiệm Nails Giáng Hương

3/2 Nguyễn Thị Út, P1, Quận TP - Vĩnh Long

Xem thêm

Tiệm Nails Giáng Hương


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm


Quay lại Xem Chi tiết 1

Vy Nails

14 Đường 1.5, p1 , Quận TP - Vĩnh Long

Xem thêm

Vy Nails


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1