Kelly Nga Nails

Ô1 Lô A Tổ 1 Khu 8 Cái Dăm, Bãi Cháy, Quận Hạ Long - Quảng Ninh

Xem thêm

Kelly Nga Nails


Không gian: tiện nghi, thoải mái Dịch vụ: vẽ móng chuyên nghiệp chăm soc móng Phong cáh phục vụ chuyên nghiệp nhân viên nhiệt tình chu đáo tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Chiibe

Bãi Cháy, Quận Hạ Long - Quảng Ninh

Xem thêm

Chiibe


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Vân Nails – Cao Thắng

135 Cao Thắng,, Quận Hạ Long - Quảng Ninh

Xem thêm

Vân Nails – Cao Thắng


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Trang Nails – Giếng Đồn

196 Giếng Đồn, Quận Hạ Long - Quảng Ninh

Xem thêm

Trang Nails – Giếng Đồn


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1