Phương Bin hair and nail

Số 16 Lý Tự Trọng, Quận Vinh - Nghệ An

Xem thêm

Phương Bin hair and nail


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Phương Nail – Nghệ An

Số 51 Hồ Hán Thương, Quận Vinh - Nghệ An

Xem thêm

Phương Nail – Nghệ An


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1