Nails Hằng

213 Chu Văn An Rạch Giá, Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Nails Hằng


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Velvet Nails RG

132 Phạm Hùng , Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Velvet Nails RG


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Nail Mi Mi

Cầu Quay, , Quận Rạch Soi - Kiên Giang

Xem thêm

Nail Mi Mi


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Nails Xinh – Kiên Giang

44 Trần Khánh Dư, An Hòa, Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Nails Xinh – Kiên Giang


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Nail Thắm

505 Mạc Cữu , Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Nail Thắm


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

LyLy Nail

11 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh , Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

LyLy Nail


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Nail’s Huỳnh Nghi

95 Võ Thị Sáu, Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Nail’s Huỳnh Nghi


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Linh Nails – Kiên Giang

40 Trần Khánh Dư, Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Linh Nails – Kiên Giang


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1

Nail Thắm

505 Mạc Cữu, Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Nail Thắm


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm


Quay lại Xem Chi tiết 1

Nail Tiền Ngân

667 Mạc Cữu, Phường Vĩnh Quang , Quận Rạch Giá - Kiên Giang

Xem thêm

Nail Tiền Ngân


Không gian: tiện nghi, thoải mái. Dịch vụ: chuyên phục vụ vẽ móng, chăm sóc móng. Phong cách phục vụ: nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, thân thiện, tận tâm.


Quay lại Xem Chi tiết 1